Как да се определи грешка в таймера

Като знаете за ESD, отворете компютъра и временно премахнете всички периферни устройства от компютъра. Вътрешните периферни устройства включват, но не се ограничават до PCI и ISA карта на компютърния модем, звукова карта и мрежова карта.

Проблем с дънната платка

Ако продължите да срещате същия проблем след прекъсването на периферните устройства, вероятно е вашата дънна платка да работи неправилно. Силно препоръчваме да се свържете с производителя си за подмяна или ремонт.