Как да свържете изображение към друга страница в HTML

В HTML кода за уеб страница, трябва да използвате маркер за хипервръзка с атрибута href, както и етикет за изображение с атрибута източник, когато искате да създадете връзка, използвайки изображение. Обърнете се към примера по-долу за задълбочено обяснение на това какво означава всичко това.

Пример за код на HTML връзка за изображение

Примерът е обяснен

Първо, имате елемент на абзаца, в който се намира хипервръзката на изображението; това се означава с помощта на

маркер. Вътре в този елемент имате самата връзка, която е опакована в етикета. Този етикет позволява на браузъра да знае, че създавате връзка. Атрибутът href се използва за обозначаване на целевия уебсайт или уеб страница. Най- tag се използва за добавяне на изображение към връзката, а атрибутът src казва на браузъра къде да изтегли изображението.

Резултат от примерния код

В този пример, кликването върху изображението ви отвежда към началната страница на компютърната надежда.