Как да направим изпълним прилеп

Файлът .BAT може да бъде направен в .EXE или .COM файл, за да се запази източникът на програмата скрит от потребител. Препоръчваме на потребителите да използват файла bat_to_exe_converter.zip за конвертиране на техните пакети.

След като този файл бъде изтеглен, разархивирайте файла и кликнете два пъти върху файла bat_to_exe_converter.zip, за да отворите програмата. В тази програма можете да посочите партидния файл, който искате да конвертирате в изпълним файл, да включите допълнителни файлове, да промените иконата на файла и да добавите подробности за файла.

Ако искате да запазите файла скрит от потребителя, докато партидният файл се изпълнява, проверете опцията за приложение Ghost. Уверете се обаче, че всички оператори за пауза са премахнати от командния файл или ще останат в паметта като b2e.exe.

Алтернативно решение

Потребителите, които изпълняват по-стари версии на MS-DOS и Windows, могат да използват файла bat2exe.com, който е програма, която преобразува вашите файлове във формат .com.

След като файлът е изтеглен, преместете файла в същата директория като вашия пакетен файл и въведете команда, подобна на примера по-долу.

bat2exe myfile.bat