Как да премахнете ръчно компресирането на твърдия диск

Както бе споменато по-горе, решението по-долу ще изтрие цялата информация от твърдия диск, но позволява на компютъра да бъде форматиран и ще премахне компресията от твърдия диск.

  1. Стартирайте от стартираща дискета, съдържаща файла fdisk. За допълнителна информация относно създаването на стартираща дискета вижте нашето ръководство за диска за стартиране.
  2. Изпълнете веднъж fdisk в DOS подканата.
  3. В рамките на fdisk изтрийте основния дял и всички дялове на компютъра.
  4. След като се изтрие, рестартирайте компютъра отново с флопи дискета за зареждане.
  5. Стартирайте fdisk отново веднъж в DOS подканата.
  6. Пресъздайте основния дял.

След като дялът е премахнат успешно и след това е добавен, изпълнете командата за формат и преинсталирайте операционната система.