Ако направя копия на запис на компактдиск, това ще влоши качеството?

За разлика от касета, която съхранява своята аудио и визуална информация в аналогов формат, CD и DVD съхранява информация в цифров формат и няма да влоши качеството си, когато се правят копия. С други думи, можете да направите стотици копия на аудио компактдиск или филм и всяка от тези копия да бъде 100% идентична с оригинала.