Неправилна версия на протокола

Проверете дали протоколът е инсталиран на компютъра.

  • Липсва мрежов протокол.

Програмата за отчитане на грешката няма същата версия

Уверете се, че програмата, която използвате, или играта, която играете, е от същата версия като програмата или играта, към която се свързвате. Ако не сте сигурни за версията, актуализирайте последната версия на тази програма или игра.

Този проблем е много често срещан при мрежовите игри като Quake 3, Half-Life, Wolfenstein и Counter Strike. Грешка, като например неправилен протокол Версия 66 (номерът може да варира), показва, че играта не е актуализирана до последната версия.

Програмата отчита, че грешката се изпълнява на друга операционна система

Обичайно е, че новите операционни системи, на които се изпълнява една и съща игра или код, не са съвместими. Този проблем често може да бъде разрешен чрез актуализиране на най-новата версия на кода за тази програма или игра.

Мрежовата карта няма най-новите драйвери

Проверете дали вашата мрежова карта има най-новите драйвери. За допълнителна информация относно драйверите за мрежови карти вижте индекса на мрежовите драйвери.

Протоколът е повреден или лош

Ако нито една от горните препоръки не разреши проблема с неправилната версия на протокола, преинсталирайте мрежовия протокол.