Грешка на клавиатурата при зареждане

Проверете дали клавиатурата е свързана правилно към компютъра, като изключите компютъра и след това изключите и свържете отново клавиатурата към компютъра.

Заключен ключ

Уверете се, че няма клавиши на клавиатурата. Ако всички клавиши изглеждат добре и имате стандартна настолна клавиатура, завъртете го и внимателно я натиснете обратно, за да извадите мръсотията или косата, които може да са заседнали.

Лоша клавиатура

Опитайте с друга клавиатура на компютъра, за да се уверите, че клавиатурата не се е повредила.

Лош PS / 2 или AT порт

Ако нито едно от горните предложения не разреши проблема, порта (PS / 2 или AT) на гърба на компютъра може да е повреден. Ако е така, може да се наложи да смените дънната платка или I / O платката.