Силен поп или счупване при включване на компютъра

Подобно на стерео високоговорителите с захранване, нормално е да се чува поп или пляскане от компютърните високоговорители, когато те получават или губят мощност или когато устройството, свързано с високоговорителите, е изключено.

Ако шумът продължава след включване на компютъра и високоговорителите, това не е нормално. Препоръчваме първо да преместите високоговорителите на алтернативно място, за да сте сигурни, че шумът не е причинен от нещо около високоговорителите. Ако това не разреши проблема, високоговорителите се провалят или компонент от високоговорителите вече е неуспешен.