Лентата на състоянието на Microsoft Windows продължава да бъде деактивирана

Следвайки стъпките по-долу, трябва да разрешите проблемите, свързани със статусната лента да се деактивират в Microsoft Internet Explorer и Microsoft Windows Explorer.

  1. Затворете всички прозорци на Windows Explorer и един прозорец на Internet Explorer.
  2. В Internet Explorer щракнете върху менюто Изглед и се уверете, че е избрана лентата на състоянието .
  3. Кликнете върху Изглед, Ленти с инструменти и изберете Заключване на лентите с инструменти .
  4. Задръжте натиснат клавиша Ctrl и затворете прозореца на Internet Explorer, като държите клавиша надолу.
  5. Отворете прозореца на Windows Explorer.
  6. В Windows Explorer щракнете върху менюто Изглед и се уверете, че е избрана лентата на състоянието .
  7. Кликнете върху Изглед, Ленти с инструменти и изберете Заключване на лентите с инструменти .
  8. Щракнете върху Инструменти, Опции за папки, щракнете върху раздела Изглед и щракнете върху бутона Приложи към всички папки .
  9. Задръжте натиснат клавиша Ctrl и затворете прозореца на Windows Explorer, докато държите клавиша надолу.