NVRAM изчистен от джъмпер

След като се покаже това съобщение, изключете компютъра и го поставете обратно в първоначалното му положение. Ако не знаете къде се намира NVRAM или CMOS чист джъмпер на вашата дънна платка, вижте документацията на вашата дънна платка. Можете също така да се свържете с производителя за повече информация.