Може да вижда само аудио записи на подобрен компактдиск

Уверете се, че busmastering не е активиран в Windows 95 и Windows 98. Ако е разрешено, това ще увеличи трансфера на данни, но не поддържа подобрени компактдискове.