Други въпроси на StarCraft

По-долу е даден списък на въпроси и въпроси, свързани със StarCraft.

Грешка при получаване на грешка "install.exe error 21"

Първи "install.exe Грешка 21: Устройството не е готово на: safest.cpp ред 63" - Изтеглете InstFix (253k).

Вижте сайта за поддръжка на Blizzard за изтегляне и допълнителна информация.

Работи ли StarCraft с други процесори?

StarCraft работи с Cyrix 6x86, MediaGx, AMD K6 и Intel процесори.