Извън пространството на околната среда

Този проблем може да бъде решен чрез увеличаване на обема на пространството на околната среда чрез добавяне на следния ред в файла config.sys.

SHELL = X: ПЪТ КОМАНД.COM / P / E: NNNN

X: PATH е пътят до мястото, където command.com се намира на компютъра.

/ E: NNNN може да бъде произволен брой от 512 до 1024. Препоръчително е да използвате само 512; това е така, защото колкото повече пространство за околната среда се използва, толкова по-малко количество конвенционална памет ще бъде на разположение.

Алтернативно, както е споменато по-горе, можете да направите някоя от следните препоръки, за да увеличите обема на пространството на околната среда.

  • Намалете декларацията за пътя.
  • Ако се дефинира специална подкана, премахнете или намалете оператора за бърз достъп.
  • Премахнете всички редове от autoexec.bat и config.sys, които може да не са необходими. Включване на всички комутатори след команди, които не са необходими.