Премахнете функцията на лентата с инструменти на клипборда от програмите на Microsoft Office 2000

За да деактивирате тази функция от целия Microsoft Office, трябва да редактирате Регистъра.

  1. Затворете всички програми на Microsoft Office.
  2. Щракнете върху Старт, Изпълни и въведете "Regedit" и щракнете върху ОК, за да отворите редактора на системния регистър на Windows.
  3. Отворете папките по-долу: HKEY_CURRENT_USER Софтуер \ t

    Общ\

  4. Щом влезете в папката Общи, щракнете върху Редактиране от падащото меню, щракнете върху Ново и след това върху DWORD Стойност .
  5. За името на новото DWORD въведете: Acbcontrol
  6. Щракнете двукратно върху Acbcontrol, за да го редактирате. Променете стойността на 1 и натиснете OK.
  7. Затворете редактора на системния регистър.

След като завършите горните стъпки, вашите Office програми вече не трябва да показват лентата с инструменти на клипборда на Microsoft Office.