Настройка за автоматично стартиране на програма в Windows 3.x

Има два метода за автоматично стартиране на програми при зареждане на Windows 3.11.

Първо, създайте икона за това, което искате да започнете. Или копирайте иконата на това, което искате да започнете, и я поставете в стартовата група в Мениджъра на програмата. Всичко в стартовата група ще се стартира автоматично, когато Windows се стартира всеки път.

Алтернативно, от MS-DOS, чрез въвеждане на win можете да добавите програмата, която искате да изпълните след командата. Например, ако напишете win notepad ще стартирате Windows и ще стартирате автоматично бележника.