Какво представляват вложени контури?

Nested loops join, също известен като вграден цикъл, е алгоритъм за компютърно програмиране, който свързва два набора от данни, използвайки вложени контури, често използвани в управлението на база данни.

Пример за присъединяване на вложена линия, написано в псевдокод

за всеки елемент в масив от данни 1 {за всеки елемент в масив от данни 2 {ако елемент от 1 и елемент от 2 отговарят на условията за присъединяване, тогава {join елемент от 1 и елемент от 1 в набор от данни 3

}}}

Алгоритъм, цикъл, програмни термини, Pseudocode