Какво означава макс средно на 24x макс CD-ROM устройство?

CD-ROM устройствата, които са над 16x, имат макс. Когато максимумът е записан до скоростта или на устройството, това показва, че CD-ROM използва CAV или постоянна ъглова скорост за достъп до данните си. Първоначално CD-ROM устройствата използват постоянна линейна скорост (CLV), която достига данни по-бавно или по-бързо чрез промяна на скоростта на двигателя за прехвърляне на данни при постоянен поток.

С CAV, CD се върти с постоянна скорост, което означава, че 32-кратният CD-ROM, например, ще има достъп до данните 32x от външния слой. Въпреки това, когато се приближава към средата на CD-ROM устройството, скоростта на достъп може да намалее близо до 20x.