Какво означава x на 32x?

Х на 32x означава, че теоретично това устройство е 32 пъти по-бързо от оригиналното CD-ROM устройство. Вижте тарифите за прехвърляне за точните скорости. Следващата таблица показва стандартните скорости на прехвърляне и времето за достъп на повечето CD-ROM устройства. Следните фигури са средни стойности. Можете да очаквате, че тези средни стойности могат да бъдат по-бавни или по-бързи от вашето CD-ROM устройство.

УСКОРЕНА СКОРОСТСХЕМА НА ТРАНСФЕРА (BPS)ACCESS TIME (мс)
Единична скорост (1x)153600400
Двойна скорост (2x)307200300
Тройна скорост (3x)460800200
Четириъгълна скорост (4x)614400150
Шестстепенна (6x)921600150
Осем скорости (8x)1228800100
Десет скорости (10x)1536000100
Дванадесет скорости (12x)1843200100
Шестнадесет скорости (16x)245760090
Осемнадесет скорости (18x)276480090
Двадесет и четири скорости (24x)368640090
Тридесет и две скорости (32x)491520085
Стократна скорост (100x)1536000080
CAV дискове (12x - 24x)1, 843, 200 - 3, 686, 400150-90