Какво представлява Interrecord Gap?

Алтернативно, наричана интерблоков отвор и съкратено IBG или IRG, междуредовната празнина е прекъсване между записите на данни на твърдия диск и магнитната лента за предотвратяване на презаписването на данни. Интеркоордните пропуски също се използват като маркер за края на данните.

Компютърни съкращения, термини за твърдия диск, термини за лентово устройство