Какво представлява оранжевата книга?

Оранжевата книга може да се отнася до някое от следните:

1. Оценките за сигурност на Министерството на отбраната на правителствата на САЩ (5200.28-STD), публикувани през декември 1985 г. Днес Оранжевата книга се счита за остаряла и може да бъде намерена онлайн в онлайн списъка на Rainbow.

2. Оранжевата книга е книга, публикувана за първи път през 1989 г. от Philips и Sony, която определя стандарта за записваемите дискове. В тази книга можете да намерите стандартите за CD-MO, CD-R, CD-ROM и CD-RW дискове.

Синя книга, термини от CD, DOD, Зелена книга, Червена книга, Условия за сигурност, Бяла книга, Жълта книга