Какво е тип тяло?

Шрифтът или типът, които се използват в по-голямата част от документа, се считат за тип тяло .

Шрифт, условия за типография