Какво представлява Continuum?

Континуумът може да се отнася до някое от следните:

1. В математиката терминът континуум се отнася до множеството реални числа. Коефициентът на континуума е "размерът" на този набор. Технически, този размер е безкрайност, но тази безкрайност може да бъде по-голяма или по-малка от други безкрайни множества от числа. Това понятие за "относителна безкрайност" се определя от теория, наречена континуум хипотеза.

2. Continuum е онлайн ролева игра, базирана на свой ред, написана в Adobe Flash.

3. Continuum е PC версията на Alpha Waves, игра за компютрите Amiga и Atari ST, пуснати за първи път през 1990 година. на тъмно.

4. Continuum е персонализиран клиент за SubSpace за мултиплеър онлайн космически кораб.

5. CHAOS Continuum е приключенска игра, издадена през 1993 г. за компютри с Windows и Macintosh.

6. BlazBlue: Continuum Shift, бойна игра, издадена през 2009 г. за Xbox 360 и PlayStation 3.

Условия на играта, онлайн, RPG