Какво е GPPM (графични страници на минута)?

Кратко за графични страници в минута, GPPM е броят на страниците с графични изображения, които принтерът може да отпечатва всяка минута.

Компютърни съкращения, измерване, PPM, печатни термини