Какво е стартиране?

Стартирането може да се отнася до някое от следните:

1. Стартирането е термин, използван за описание на отварянето или изпълнението на програма или задача.

2. Терминът " стартиране" е датата или часа на пускане на продукт или услуга.

Злато, кораб, софтуерни термини