Какво е логическо устройство?

Името на устройството, дадено от операционната система, която е открила устройството. Едно физическо устройство може да има повече от едно логическо устройство, с други думи, едно физическо устройство може да има повече от едно име на операционната система.

Устройство, хардуер, термини на операционната система