Какво е Mozilla?

Фондацията Mozilla е сформирана на 15 юли 2003 г., с подкрепата за стартиране от America Online Netscape, за да може отворен код да оцелее без Netscape. Днес Mozilla и Mozilla са отговорни за много различни програми като Mozilla Firefox, Thunderbird, Bugzilla, Camino, Sunbird и други.

Firefox, Mofo, Netscape, SeaMonkey, Thunderbird