Какво е пай чартър?

Кръговата диаграма е кръгова диаграма, която е нарязана на секции (подобно на нарязване на пай, който бихте изяли), като всеки раздел представлява процент. Изображението на кръговата диаграма е количество от компютърен хардуер и дава на зрителя добра представа за това колко части са налични и какво може да се наложи да бъдат поръчани, защото не са останали много.

Нашият пример за кръгова диаграма е още по-лесен за разбиране чрез добавяне на етикети към всеки от разделите на кръговата диаграма.

Диаграма, Pi, Точкова диаграма, термини от електронната таблица