Какво представлява командата MS-DOS за връщане в Windows?

По-долу са описани стъпките за излизане от подкана за MS-DOS или прозорец на командния ред на Windows.

Потребители на Windows 98, ME, 2000 и XP

Напишете " exit " и натиснете Enter, за да затворите прозореца на MS-DOS и да се върнете към Windows. За допълнителна информация относно тази команда вижте страницата команда за изход.

Потребители на Microsoft Windows 95 и Windows 3.x

  1. Напишете " exit " и натиснете Enter, за да затворите прозореца на MS-DOS и да се върнете към Windows. За допълнителна информация относно тази команда вижте страницата команда за изход.
  2. Ако сте напълно излезли от Windows и сте само в MS-DOS подкана, може да се наложи да изпълните отново Windows. Ако командата за изход не работи, опитайте да напишете " win " и натиснете Enter.