Какво е показалеца?

Указателят може да се отнася до някое от следните:

1.

Като цяло, указателят е термин, използван за описание на предложение, съвет или намек за конкретен продукт или тема.

2. Когато се отнасяте към мишката, вижте показалеца на мишката .

3. Когато се отнася за програмиране, показалецът често се отнася до препратка към адрес в паметта на друга променлива.

Условия на паметта, термини за програмиране