Какво е прототип?

Ранна версия на продукт, който не е произведен или освободен. Прототипът позволява на инженерите или други тестери да тестват продукта, преди той да бъде произведен в маса или да бъде пуснат в обществото. Прототипите са още една стъпка, която може да се предприеме, за да се провери дали не съществуват проблеми с продукта, преди той да бъде пуснат на пазара или в по-голям мащаб.

Съвет: За прототип е и глагол, което означава да се създаде прототип. Например: "Преди да разработим софтуера, ние трябва да прототипираме нашата идея.

Бета, Бизнес термини, Хардуерни термини, RC