Какво е честота на вземане на проби?

Честотата на вземане на проби е скоростта на вземане на проби, изразена в херца или Hz. Например, при вземане на проби от изображения, колкото по-бърза е скоростта на вземане на проби, толкова по-гладка се появява анимацията на изображението и колкото по-бавно е извадката, толкова по-силно се появява анимацията.

Извадка, софтуерни термини