Какво е поле за сортиране?

Поле за сортиране е част от база данни или софтуерна програма, която позволява на потребителя да сортира данните във всяко поле.

Условия на базата данни, Поле, Сортиране