Какво е сортиране?

Сортиращата програма е софтуерна програма или приложение, предназначена да сортира информация. По-често тази функция се включва в програмата, а не във външна програма.

Условия на софтуера, Сортиране