Какво е кабел с усукана двойка?

Кабелът с усукана двойка е кабел, направен чрез преплитане на две отделни изолирани проводници. Има два вида усукани двойки: екранирани и неекранирани. Кабелът STP (екранирана усукана двойка) има фина телена мрежа, обграждаща кабелите, за да предпази трансмисията, а кабелът UTP (неекранирана усукана двойка) не го прави. Екранираният кабел се използва в по-стари телефонни мрежи, както и мрежови и информационни комуникации, за да се намали външната намеса. Илюстрацията дава пример за това как изглежда вътрешността на тези елементи.

Условия на мрежата, STP кабел, UTP кабел