Какво е VR (виртуална реалност)?

Накратко за виртуалната реалност, VR е компютърно генерирана изкуствена среда, която позволява на потребителя да разглежда, изследва и манипулира околната среда и термин, популяризиран от Jaron Lanier. Виртуалната реалност е компютърно генерирана реалност, манипулирана и изследвана с помощта на входни устройства като очила, слушалки, ръкавици или компютър. Използвайки тези устройства, потребителят може да преглежда целия виртуален свят или да манипулира виртуални обекти. Картината показва служител на НАСА, използващ VR система.

3D, увеличена реалност, компютърни съкращения, Google Daydream View, хардуер, хардуерни термини, Kinect, Samsung Gear, видео термини, виртуална, VRML, смесена реалност на Windows