Какво представлява Windows Media Encoder?

Сега известен като Expression Encoder, Windows Media Encoder е помощна програма на Microsoft за кодиране на видео, екранни снимки и т.н. в Microsoft Silverlight. По-долу е даден пример на Microsoft Expression Encoder.

Кодиране, Silverlight, софтуерни термини