Какво е работно пространство?

Работното пространство може да се отнася до някое от следните:

1. При разработката на софтуер, работното пространство е група от файлове с изходен код, които съставляват по-голяма единица, като уеб страница, уебсайт или софтуерна програма. Работното пространство може да бъде файл или директория.

2. В графичен интерфейс работното пространство е група от прозорци на приложения, които се използват от приложения за мениджър на прозорци, за да се намали претрупването на екрана на работния плот. Работните пространства обикновено се намират в Unix операционни системи.

3. За софтуер като услуга, работното пространство се използва за описване на онлайн приложения, които позволяват на потребителите да организират и обменят файлове с други потребители по интернет.

Прозорец на приложението, Условия за програмиране, Софтуер като услуга, Условия на софтуера, Работна област