Какво е нулев ден?

Алтернативно го наричаме експлоатация нула-ден или 0-ден, недостатък с нулев ден е всеки експлойт в операционна система, софтуер или хардуер, който се експлоатира в същия ден, когато е открит. Тези пропуски стават известни на обществеността, когато една злонамерена програма използва недостатъка и компрометира продукта, компютъра или мрежата, свързана с компютъра. Тези подвизи могат да предизвикат сериозни проблеми и да поддържат системата уязвима, докато компанията не издаде поправка.

Съвет: За да помогнете за защита срещу експлоатация с нулев ден, използвайте система за откриване на проникване и настройте контрол на достъпа до мрежата, за да предотвратите неоторизиран достъп до вашата мрежа.

Условия за сигурност, ZERT