Какво представлява Zimbra?

Zimbra, известен също като Zimbra Collaboration Suite или ZCS, е софтуер за групово сътрудничество, разработен от Zimbra, Inc.

Този пакет се състои от сървърен софтуер и клиентско приложение, които заедно предоставят електронна поща, групови календари и споделяне на документи. Той може също да синхронизира данни с мобилни устройства като BlackBerry, Windows Mobile, Android и iPhone.

Приложение, календар, компютърни съкращения, документ, електронна поща, мобилно устройство, софтуерни термини, синхронизиране