Къде мога да получа настройките за моя HDD?

За много от по-старите твърди дискове на компютъра вижте страницата за спецификации на твърдия диск на компютъра за списък на по-старите настройки за CMOS и джъмпер на твърдия диск.

Съвет: Повечето по-нови твърди дискове автоматично ще бъдат открити от компютъра, а джъмперът и други настройки често се намират в горната част на устройството.