Къде е диспечерът на устройствата в Windows NT 4?

Windows NT 4 няма диспечер на устройствата. За да инсталирате устройства в Windows NT, използвайте иконите, налични в контролния панел.