Кои версии на Windows 95 поддържа AGP?

Оригиналните версии на Windows 95: build 950 и build 950A (Windows 95 с Service Pack 1) не поддържат функционалността на AGP. Въпреки това, AGP дисплейният адаптер ще функционира в тези версии на Windows 95 по същия начин, както PCI базиран дисплей адаптер.

Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2 версия 1111 или 950B) може да се актуализира, за да поддържа AGP дисплей адаптер чрез прилагане на USB допълнение към OSR2; USB приложението (USBSUPP.EXE). Когато прилагате тази корекция или закупувате Windows 95 с тази кръпка, вашата версия на Windows 95 е Windows 95 версия 4.00.900 C.

Ако вашият OEM (производител на оригинално оборудване) е обновил Windows 95 B фабрично, USBSUPP.EXE трябва да се намира в директорията OTHER USB на Windows 95 CD.