Защо не получавам звук от аудио компактдискове на компютъра?

Ако използвате Windows, проверете дали CD аудиото е включено правилно, като следвате стъпките по-долу.

Проверете силата на звука

Уверете се, че икона на звука (

) е в долната дясна част на екрана и че звукът ви работи правилно другаде. Ако е налице, щракнете двукратно върху иконата на звука, за да изведете звуковите свойства. Проверете дали опцията CD-ROM или CD Audio е включена по средата или повече и че не е проверена в Mute.

Ако обемът е правилно настроен, проверете мултимедийните свойства, като следвате стъпките по-долу.

  1. Отворете контролния панел
  2. Щракнете двукратно върху иконата Мултимедия
  3. Щракнете върху раздела CD Music
  4. Уверете се, че CD Music Volume
  5. Уверете се, че силата на звука е обърната по средата или повече.

Проверете аудио кабела

Ако следвайки горните инструкции, вашият CD Audio все още не работи правилно, проверете дали аудио кабелът е свързан правилно.