Защо светлината на CD-ROM устройството мига на всеки няколко секунди?

Следвайте стъпките по-долу, за да деактивирате известието за автоматично поставяне, ако не искате светлината на CD-ROM устройството да светне от време на време.

  1. Щракнете върху Start (Старт), Settings (Настройки), Control Panel (Контролен панел), щракнете двукратно върху иконата Systems (Системи) и щракнете върху раздела Device Manager (Диспечер на устройствата).
  2. Щракнете върху + до CD-ROM и щракнете двукратно върху CD-ROM устройството, изброено под него.
  3. Кликнете върху раздела Настройки, махнете отметката от опцията Автоматично известяване за вмъкване и кликнете върху ОК.
  4. Рестартирайте компютъра.

Забележка: Ако компютърът има инсталирано SCSI устройство, горните стъпки могат или не могат да разрешат този проблем.