Съобщение за грешка в Windows с ntoskrnl.exe

Ако някой дискове са били добавени или премахнати наскоро, или boot.ini е наскоро модифициран, boot.ini вече не може да се настройва правилно. Първата стъпка е да проверите дали boot.ini е правилно конфигуриран.

За да прегледате, промените или добавите файла boot.ini, или стартирайте от дискети, или ако използвате Microsoft Windows 2000 XP, влезте през конзолата за възстановяване. Ако файлът boot.ini е намерен и не съдържа грешки, този проблем може да бъде разрешен и на компютри, работещи под Windows 2000 или XP, като изпълните chkdsk / r в конзолата за възстановяване. За допълнителна информация вижте командната страница на chkdsk.