Име на файла на Windows Explorer, име на директория или синтактична грешка на силата на звука

Когато сърфирате в Microsoft Windows Explorer, потребителите могат да получат съобщението за грешка Името на файла на Windows Explorer, името на директорията или синтаксиса на тома са неправилни .

Този проблем е причинен, когато на работния плот е посочена папка с име desktop . За да разрешите този проблем, изтрийте, преименувайте или преместете папката на работния плот от работния плот.