Windows не записва паролата ми за интернет и полето за запазване е оцветено в сиво

Споделянето на файлове и печат за мрежите на Microsoft не е инсталирано.

  1. Щракнете върху Старт, Настройки, Контролен панел и след това щракнете двукратно върху Мрежа.
  2. Щракнете върху Добавяне и след това върху Услуга.
  3. Изберете Microsoft, Изберете Споделяне на файлове и принтери за мрежи на Microsoft и след това щракнете върху ОК.
  4. Рестартирайте компютъра и проблемът трябва да бъде разрешен.

Ако изпълните горните стъпки, но все пак ви се налага да въведете парола, може да е, че друг потребителски акаунт е настроил интернет. Ако е така, опитайте да влезете като този потребител и повторете горните стъпки.

  • Активиране и деактивиране на подканата за пароли за Windows 95, 98 и ME.