Получаване на мигащ курсор при възобновяване от режим на готовност

Този проблем може да бъде причинен, когато използвате клавиатурата, за да отидете в режим на готовност или прозорецът на командния ред е бил отворен, когато влезе в режим на готовност.

За да разрешите този проблем, натиснете Alt + Tab, за да продължите от режим на готовност.