Какво е OID (Object Identifier)?

Съкратено за идентификатор на обект и също така известно като Идентификатори на обекти, OID е уникално име, дадено на всеки MIB. Например името на системата или sysNameOID на мрежово устройство е 1.3.6.1.2.1.1.5 .

Компютърни съкращения, мрежови термини, SNMP