Какво е оптоелектроника?

Оптоелектрониката е област, която се занимава и изучава електронни устройства, които контролират, извличат и откриват светлина. Тя обхваща различни технологии като оптични комуникации, дистанционно наблюдение, лазерни и диагностични системи.

Условия на електрониката, Оптична оптика